Olet täällä

Osaamistasi tarvitaan, tule töihin EHYTiin!

Haemme nyt

Verkostokoordinaattori

Päihde- ja pelikasvatuksen kouluttajia

Svenskspråkiga utbildare


 

HAEMME VERKOSTOKOORDINAATTORIA SEKÄ TAMPEREELLE ETTÄ JYVÄSKYLÄÄN

Uusi valtakunnallinen nuorisotyön osaamiskeskus keskittyy päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseen sekä nuorten mielenterveyden edistämiseen. Tätä työtä lähtevät yhdessä luotsaamaan EHYT ry, Suomen Mielenterveysseura ry ja Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry.

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

EHYTin OSKEssa toimii neljä verkostokoordinaattoria, eli yksi Oulun, Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin toimipisteissä. Jokaisella verkostokoordinaattorilla on vastuullaan erityinen substanssiosaaminen, Oulussa nikotiini, Jyväskylässä pelaaminen, Tampereella alkoholi ja Helsingissä Kannabis. 

Mitä verkostokoordinaattorit tekevät:
1. Luovat ja ylläpitävät nuorisotyön alueellisia verkostoja omalla toiminta-alueellaan. Jokaiselle verkostokoordinaattorille muodostuu 3-4 alueellista verkostoa
2. Arvioivat verkoston kanssa alueellisen promootion ja prevention tasoa ja osaamistarpeita
3. Fasilitoivat asiantuntijuuden jakamista koulutusten ja vertaistuen kautta
4. Ovat osa koko OSKEn tiimiä ja mahdollistavat yhteistyön ja toiminnan tavoitteiden mukaisesti

Työssä menestyminen edellyttää
• Kokemusta, ymmärrystä ja hyvää tuntemusta nuorisotyöstä
• soveltuvaa korkeakoulututkintoa
• verkostoitumistaitoja ja hyviä viestinnällisiä valmiuksia
• Kykyä hallinnoida, raportoida ja arvioida toimintaa
• kehittämislähtöistä ja itsenäistä työotetta, osana työryhmää
• Erityistä substanssiosaamista oman toimipisteen mukaisesti
• Kykyä toimia verkon kautta (käytämme Adobe Connectia jokaisessa verkostossa)
 

Tarjoamme sinulle hyvän työyhteisön ja merkityksellisen työn. Panostamme työn jatkuvaan kehittämiseen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen vahvistamiseen. Ehyt ry on savuton työpaikka.

Odotamme hakemuksia palkkatoivomuksineen 26.2.2018 kello 15:00 mennessä [tämän linkin kautta]

Työhaastattelut suoritetaan 2.3. Jyväskylässä ja 6.3. Tampereella.

Kysymykset voi osoittaa joko sähköpostilla ilmo.jokinen(a)ehyt.fi tai puhelimella 21.-22.2. välisenä aikana 0504077188 Ilmo Jokiselle. Työ sijoittuu sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaiseen vaativuusryhmään 5.

 


 

Haemme uusia päihde- ja pelikasvatuksen kouluttajia!

Haluatko keskustella lasten ja nuorten kanssa päihteisiin liittyvistä ilmiöistä? Kiinnostaako ammattikasvattajien ja vanhempien kouluttaminen päihde- ja pelikysymyksistä? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry etsii uusia kouluttajia toteuttamaan päihde- ja pelikasvatustunteja, pitämään vanhempainiltoja sekä kouluttamaan koulujen ja oppilaitosten henkilökuntaa.

Haemme nyt kouluttajia vetämään Hubu-päihdekasvatuskokonaisuutta yläkouluille. Koulutuksen kohderyhmänä ovat 7.–9.-luokan oppilaat, heidän vanhempansa sekä opettajat.

Hubu-kokonaisuuteen kuuluu vuorovaikutukseen pohjautuva päihdekasvatustunti, vanhempainilta ja henkilöstön koulutus. Lisätietoa löydät osoitteesta www.ehyt.fi/ylakoulu

Haemme suomen- ja ruotsinkielisiä kouluttajia pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Ouluun.

Edellytämme hakijalta kokemusta ja kiinnostusta nuorten parissa työskentelyyn. Perehtyneisyys nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin on hakijalle eduksi.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia haastavissakin ryhmätilanteissa. Kouluttajan työ vaatii matkustamista. Oman auton käyttö helpottaa siirtymisiä, jota työ vaatii.

Tarjoamme sinulle mukavan ja joustavan työn osana arvostettua kouluttajaverkostoa. Kouluttajan työ on luonteeltaan keikkatyötä ja soveltuu hyvin esimerkiksi opiskelijalle tai osa-aika-/vuorotyössä käyvälle. Kouluttajille maksetaan koulutuksista opettajan sijaisuuksia vastaava palkkio.

Odotamme hakemuksia ansioluetteloineen 31.1. mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.christensen(a)ehyt.fi tai sari.anjala(a)ehyt.fi. Kerrothan hakemuksessasi, mille alueelle haet kouluttajaksi.

Järjestämme uusille kouluttajille pakollisen kaksipäiväisen kouluttajakoulutuksen 22.-23.2.2018 Helsingissä. Korvaamme osallistujien matkakulut koulutuspaikalle. Järjestämme myös majoituksen tarpeen mukaan. Kouluttajakoulutuksen jälkeen kouluttajille järjestetään lisäkoulutusta vuosittain.

Tehtävään valittujen on esitettävä ennen työsuhteen solmimista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (505/2002) 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

 

Lisätiedot ja tiedustelut

Koulutyön päällikkö Päivi Christensen, paivi.christensen(a)ehyt.fi,  050 4137017

Koulutussuunnittelija Sari Anjala, sari.anjala(a)ehyt.fi, 050 3007769


Vi söker svenskspråkiga utbildare!

Föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf ordnar rusmedelsfostran för barn och unga, deras föräldrar samt skolpersonal omkring i Finland både på finska och svenska. Nu skulle vi behöva flera svenskspråkiga utbildare till vårt nätverk. Tycker du det skulle låta intressant att åka runt till skolor och prata om rusmedel? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker utbildare till Hubu®-metoden

Utbildarna håller självständigt Hubu-lektioner kring rusmedel för elever i främst högstadiet. Lektionerna är interaktiva och bygger på diskussion. Hubu-metoden inkluderar även en föräldrakväll och personalträff. Jobbet passar bra för studeranden eller andra med en flexibel tidtabell som kan jobba både dag- och kvällstid. Mängden jobb som erbjuds varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. Utbildarna skall också vara beredda att resa runt till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa.

Mer information på www.ehyt.fi/sv

Vi söker främst utbildare till Nyland, Åbo region / Raumo.

Av utbildarna förväntar vi oss:

  • erfarenhet av att utbilda, leda grupper och tala inför publik
  • erfarenhet av att jobba med barn och unga
  • utmärkta sociala färdigheter i växelverkan och förmåga att fungera i krävande gruppsituationer
  • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-15 och vid behov kvällstid (föräldramöten)
  • goda it-färdigheter
  • utmärkta kunskaper i svenska
  • intresse för förebyggande (rusmedels)arbete och rusmedelsfrågor

 

En obligatorisk utbildarutbildning ordnas 22.-23.2 vecka 8 (2018) i Helsingfors, med tillhörande ”skolpraktik”. För detta utbildningspaket betalas inte lön, men resekostnaderna och övernattning ersätts vid behov. För utbildningarna betalas arvode.

De personer som väljs till utbildare och därmed kommer att jobba med minderåriga skall uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). EHYT rf är en rökfri arbetsplats.

Skicka din CV och ansökan till undertecknad senast 31.1.2018

Tilläggsinformation och frågor på svenska:

Utbildningsplanerare Katarina Rehnström, katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi, tel. 050 408 1725.

 


 

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikoista ota yhteys sihteeri Maarit Vannelaan, p. 040 528 6246, sähköposti etunimi.sukunimi(at)ehyt.fi. Myös aluetoimistoihin tai Elokoloihin voi olla suoraan yhteydessä.